Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /var/www/html/wp-includes/formatting.php on line 3465

Versie: 16 september 2021

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’  of ‘ Lidl’)  hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacy- en Cookieverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

Bij jouw bezoek aan onze website, worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen je desktop computer, laptop, tablet of smartphone en onze server, een en ander afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij daarmee doen. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onderaan deze privacyverklaring vind je onze gegevens.

2. Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt worden door de browser die je gebruikt automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt
 • De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand
 • De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL)
 • De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De naam van je service provider

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen;
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren.

Na een periode van 7 dagen worden je gegevens automatisch gewist.

Daarnaast verwerken wij, wanneer je onze website bezoekt, bepaalde gegevens op basis van de wettelijke grondslag wettelijke verplichtingen:

 • zoals de leeftijdscontrole.

Gegevens worden ook verwerkt op basis van de wettelijke grondslag toestemming:

 • gegevens over je surf- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de cookieverklaring in § 3.

3. Cookies

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die met cookies worden verzameld?

Wij, Lidl Nederland GmbH, gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 70578257), zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens en bepalen welke gegevens er van jou worden verzameld. Het kan zijn dat we bepaalde gegevens delen met andere partijen. Uiteraard maken we daar dan goede afspraken over met deze partijen (zie ook: “Ontvangers/ categorieën van ontvangers”).

Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren. Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.

Verschillende cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat we je onze website kunnen tonen en dat je gebruik kan maken van de functionaliteiten op onze website. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je op de pagina je leeftijd hebt ingevuld en dat je de wettige minimum leeftijd voor de consumptie van alcohol hebt.

 

 • Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met jouw voorkeuren voor het gebruik van onze websites.

 

 • Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook kunnen wij cookies van Google Analytics gebruiken voor marketingdoeleinden; hiermee brengen wij in kaart welke onderdelen van de website je met verschillende eindapparaten bekijkt en laten we je relevant aanbod zien.

 

 • Marketing cookies: met tracking/marketing cookies kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) je relevante advertenties te laten zien die gebaseerd zijn op jouw surf- en klikgedrag op de verschillende Lidl-websites waarbij het niet uitmaakt van welk eindapparaat of van welke browser je gebruik maakt.

 

Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vind je hier.

Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:

Functionele cookies

 • Gegevens ter voorkoming van misbruik en ter bescherming van onze website, data en systemen
 • Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van content voor multimedia doeleinden (bijv. het afspelen van (product) video’s geselecteerd door de gebruiker).

Comfort cookies

 • De taal waarin onze website wordt weergegeven.

Analytische cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites, waaronder:
  • Het browsertype en de browserversie die je gebruikt
  • Het besturingssysteem van je eindapparaat
  • De websitepagina die je hiervoor hebt bezocht
  • Je IP-adres
  • De tijd van je serveraanvraag
  • Je individuele user-ID en
  • Je surfgedrag op de website
 • Je IP-adres wordt ‘geanonimiseerd’ doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan jou te linken.
 • Analytische cookies voor marketingdoeleinden: wij koppelen de gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je surfgedrag met verschillende eindapparaten aan je user-ID om je relevant aanbod te kunnen tonen, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Het user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden.

Marketing cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites. Deze omvatten, waaronder:
  • Je IP-adres
  • Je individuele user-ID
  • Je mogelijke productvoorkeuren
  • Je surfgedrag op de website
 • Je IP-adres wordt geanonimiseerd, doordat niet je volledige IP-adres wordt verwerkt met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om dit aan jou te linken.
 • Wij koppelen de gegevens die we van je hebben zoals je naam, e-mailadres, je surfgedrag etc.  aan je user-ID om je relevant aanbod te (kunnen) tonen. Dit user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden. Het user-ID en je profiel verstrekken wij zonder de direct identificerende gegevens aan advertentienetwerken om je relevant aanbod te kunnen tonen.  Dit doen wij enkel wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven.

 

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies

 

De verwerkingsgrondslagen voor het gebruik van functionele cookies zijn de wettelijke verplichtingen voor de leeftijdscontrole en het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om je een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.

 

Ontvanger/Categorieën van ontvangers

Wij werken samen met partijen die gespecialiseerd zijn in online marketing en die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De ontvangers van jouw gegevens zijn in het cookie-overzicht opgenomen.

Bewaartermijnen

Je kunt de bewaartermijnen voor cookies vinden in bovengenoemd overzicht van cookies. Als er in de kolom “vervaltermijn” de term “persistent” staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat jij jouw toestemming hiervoor intrekt door je voorkeuren aan te passen. De bewaartermijn voor zogenaamde sessie cookies is beperkt tot de duur van het bezoek van de website en worden verwijderd bij het sluiten van de browser.

Herroepings-/ opt-outmogelijkheid

Je kunt de toestemming voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken te allen tijde intrekken/ aanpassen door je voorkeuren aan te passen. Dit doe je door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet. Daarnaast kun je  ook de cookie-instelling van je browser aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat je hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4. Jouw rechten

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar hieronder. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op.

 

Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt.

Recht op rectificatie

Constateer je dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien je dit verzoek bij ons in? Dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem  is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

–           Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.

–           Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.

–           Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.

–           Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1)Direct marketing via post, 2)verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3)verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing of via de post is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing via de post stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

Recht op informatie

Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

5. Contact met Lidl

Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via het telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming. Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.

6. Wijzigingen in de Privacy- en Cookieverklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.